GADUŁA Gabinet Logopedyczno-Terapeutyczno-Edukacyjny. - ZAPROSZENIE
       
 

ZAPROSZENIE

  Prywatny Gabinet Logopedyczno-Terapeutyczno-Edukacyjny GADUŁA   

w Kielcach  ul. Wesoła 51/124 (budynek Nidy) tel: 695 78 80 80

PROSZĘ dzwonić od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 - 19.00

ZAPRSZA : dzieci, młodzież i dorosłych z :

 • z wadami mowy;
 • zaburzeniami słuchu fonematycznego;
 • z uszkodzonym narządem słuchu;
 • z nieprawidłowym funkcjonowaniem ręki dominującej(trudności grafomotoryczne);
 • ze stwierdzoną dysleksją, dysgrafia, dysortografią;
 • z nadpobudliwością psychoruchową;
 • z syndromem ADD (zaburzenia koncentracji);
 • z autyzmem (Zespołem Aspergera);
 • z afazją;
 • z jąkaniem;
 • z nosowaniem po rozszczepie podniemienia;
 • z upośledzeniem intelektualnym;
 • z problemami emocjonalnymi: nieśmiałość, wycofanie, kompleksy, zaburzona samoocena, nerwowość, itd;
 • z awersją szkolną;
 • z problemami wieku dziecięcego i wieku dojrzewania;
 • z deficytami, problemami, uszkodzeniami;

 Zapraszamy także dzieci i młodzież uzdolnioną poszukującą nowych metod i form doskonalenia własnych umiejętności.